Chodowicz as Senta at Teatr Wielki Łódź

November 8 & 10, 18.30   Teatr Wielki Łodź

Richard Wagner – Fliegende Hollaender
Wojciech Rodek | Conductor
Cast:
Stanisław Kierner – Holaender
Wioletta Chodowicz – Senta
Łukasz Gaj – Erich
Robert Ulatowski – Daland
Olga Maroszek – Mary
Łukasz Załęski – Steuermann